The National Academy of Sciences, Republic of Korea


Membership

 • Members
  • Humanities & Social Science Division
  • Natural Social Science Division
 • deceased members
  • Humanities & Social Science Division
  • Natural Social Science Division
 • Honorary Members

 • Ȯ
 • Ʈ

The Humanities & Social Science Division

HomeMembershipMembersHumanities
& Social Science Division
     
 
Subdivision I
Subdivision 1 (12) : Philosophy, Ethics, Logic, Aesthetics, Religion, Pedagogy and Psychology
 Chung, Bum Mo  Cho, Tae Kyung  Chung, Chin Hong  Cha, Jae-Ho
 Oh, Byung Nam  Lee, Don Hee  Lee, Sung Jin  Keel, Hee-Sung
 Soh, Kwang-Hie  Yoon, Sa-Soon  Lee, Han Goo  Park, Chong-Hyun
Subdivision II
Subdivision 2 (13) : Language and Literature
 Jung, Myong Hwan  Kim, Wan Jin  Chang, Suk-Jin  Lee, Kyung Shik
 Cho, Dong-il  Hong, Chai-song  Kim, Hak-chu  Lee, Chungmin
 Kim, Su-Yong  Cho, Ju Kwan  Jang, Gyung-ryul  Nam, Ki-Shim
 Kim, In-Hwan
Subdivision III
Subdivision 3 (12) : History, Geography, Archaeology, Cultural Anthropology and Folklore
 Cha, Ha Soon  Lee, Ki-Suk  Lee, Ki Dong  Kim, Young Han
 Lee, Sung Kyu  Yi, Tae Jin  Han, Sang-Bok  Choi, Byung-Hyun
 Yim, Dawnhee  Park, Yong-Woon  Kim, Ho-Dong  Kim, Yung Sik
Subdivision IV
Subdivision 4 (12) : Law
 Kim, Jhong Won  Kim, Tscholsu  Koh, Sang Ryong  Kim, Nam Jin
 Chung, Dong-Yoon  Park, Byoung Ho  Kim, Sang Yong  Kim, Hyo-Jeon
 Lee, Hyung-kook  Lim Chong Yul  Kwon, Ohseung  Choe, Byoung Jo
Subdivision V
Subdivision 5 (12) : Political Science, Public Administration and Sociology
 Lim, Hy Sop  Kang, Sin Taek  Ahn, Byung Joon  Kim, Kyong Dong
 Kim, Yong Koo  Jin, Duk Kyu  Paik, Wanki  Lee, Jung Bock
 Kim, Hong Woo  Shin, Yong-Ha  Lim, Hyun-Chin  Shin, Myung-Soon
Subdivision VI
Subdivision 6 (10) : Economics and Business Administration
 Lee, Hyun Jae  Cho, Soon  Byun, Hyung Yoon  Yoon, Ki Jung
 Kwak Soo-il  Jeong, Ki-Jun  Kim, Kee Young  Yoo, Jang-Hee
 Rhee, Hak-Yong  Lee, Jisoon