The National Academy of Sciences, Republic of Korea


Membership

 • Members
  • Humanities & Social Science Division
  • Natural Social Science Division
 • deceased members
  • Humanities & Social Science Division
  • Natural Social Science Division
 • Honorary Members

 • Ȯ
 • Ʈ

The Humanities & Social Science Division

HomeMembershipMembersHumanities
& Social Science Division
     
 
Section I
Section 1 (13) : Philosophy, Ethics, Logic, Aesthetics, Religion, Pedagogy and Psychology
 Chung, Bum Mo  Cho, Tae Kyung  Chung, Chin Hong  Cha, Jae-Ho
 Zoh, Myeong-han  Oh, Byung Nam  Lee, Don Hee  Lee, Sung Jin
 Keel, Hee-Sung  Soh, Kwang-Hie  Yoon, Sa-Soon  Lee, Han Goo
 Park, Chong-Hyun
Section II
Section 2 (11) : Language and Literature
 Jung, Myong Hwan  Kim, Wan Jin  Chang, Suk-Jin  Lee, Kyung Shik
 Cho, Dong-il  Hong, Chai-song  Kim, Hak-chu  Lee, Chungmin
 Kim, Su-Yong  Cho, Ju Kwan  Jang, Gyung-ryul
Section III
Section 3 (13) : History, Geography, Archaeology, Cultural Anthropology and Folklore
 Kim, Yong Sop  Cha, Ha Soon  Lee, Ki-Suk  Lee, Ki Dong
 Kim, Young Han  Lee, Sung Kyu  Yi, Tae Jin  Han, Sang-Bok
 Choi, Byung-Hyun  Yim, Dawnhee  Park, Yong-Woon  Kim, Ho-Dong
 Kim, Yung Sik
Section IV
Section 4 (12) : Law
 Kim, Jhong Won  Kim, Tscholsu  Koh, Sang Ryong  Kim, Nam Jin
 Chung, Dong-Yoon  Park, Byoung Ho  Kim, Sang Yong  Kim, Hyo-Jeon
 Lee, Hyung-kook  Lim Chong Yul  Kwon, Ohseung  Choe, Byoung Jo
Section V
Section 5 (12) : Political Science, Public Administration and Sociology
 Lim, Hy Sop  Kang, Sin Taek  Ahn, Byung Joon  Kim, Kyong Dong
 Kim, Yong Koo  Jin, Duk Kyu  Paik, Wanki  Lee, Jung Bock
 Kim, Hong Woo  Shin, Yong-Ha  Lim, Hyun-Chin  Shin, Myung-Soon
Section VI
Section 6 (12) : Economics and Business Administration
 Lee, Hyun Jae  Cho, Soon  Byun, Hyung Yoon  Kim, Dong Ki
 Park, Kwang Soon  Yoon, Ki Jung  Kwak Soo-il  Jeong, Ki-Jun
 Kim, Kee Young  Yoo, Jang-Hee  Rhee, Hak-Yong  Lee, Jisoon